System zintegrowano z serwisem Google Maps. Za pomocą jednego kliknięcia istnieje możliwość wyświetlenia trasy, którą pokonał dany pojazd. System pokazuje ją na mapie oraz przeprowadza kalkulację odległości oraz czasu.

Istnieje możliwość integracji systemu z płatnościami dokonanymi za pomocą kart paliwowych BP, Orlen oraz Shell. System pobierze informacje przesyłane z systemu transakcyjnego oraz wczyta je przypisując automatycznie do ewidencji pojazdów.

Istnieje możliwość integracji systemu z dowolnym systemem ERP opartym o dowolny silnik bazodanowy. Już teraz można synchronizować system wczytując podstawowe słowniki oraz listy kontrahentów.


Copyright AtSoftware 2024. All Rights Reserved.